"Şeytanın vəzifəsi insanları azdırmaqdır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə