"Quranın bir qisminə inanıb, bir qisminə inanmayanlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə