"Qurandan bəzi səbəb-nəticə əlaqələri" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə