"Quranı, haqq ilə batilin arasındakı fərqi, hikməti öyrədər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə