"Küfrlə cihad etmə gücü daha çoxdur" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə