"Allah cin, tayfalarını da xidmətinə verə bilər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə