"Möminlərə qarşı çox şəfqətli, inkarçılara qarşı sərtdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə