"Möminlərə qarşı çox şəfqətli, inkarçılara qarşı sərtdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.