"Qurana söykənməyən lider seçimi ancaq mal, sərvət və şöhrət üstünlüyünə görə olar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə