"Qərarlarında mütləq xeyir vardır, əməl etməyənlər mütləq ziyana uğrayar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.