"Qərarlarında mütləq xeyir vardır, əməl etməyənlər mütləq ziyana uğrayar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə