"İstərsə müşavirə edər, nəticə çıxarma səlahiyyət və bacarığı ona verilmişdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə