"Peyğəmbərə baş qaldıranları və ona döyüş edənlərin görəcəkləri qarşılıq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə