"Hikmət və natiqlik gücü çox yüksəkdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə