"Allah ona hökmranlıq və şöhrət baxımından da üstünlük vermişdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə