"Dünya boş bir məqsəd uğruna yaradılmamışdır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə