"İnkar edənlər mallarını və övladlarını Allaha ortaq qoşarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə