"İnkarçılardan bəziləri vicdanları qəbul etdiyi halda haqqa tabe olmazlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə