"Möminlər nəfslərinə zidd olsa da vicdanlarına görə hərəkət edərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə