"İnkar edənlər nəfslərinə tabe olub istək və həvəslərini üstün tutarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.