"İnkar edənlər nəfslərinə tabe olub istək və həvəslərini üstün tutarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə