"İnkar edən adam ancaq öz nəfsinə zərər verir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə