"Axirətdə nəfs bəhanə irəli sürməyəcəkdir" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə