"Axirətdə inkarçılar, dünyada ikən öz nəfslərinə zülm etdiklərini söyləyərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə