"Axirətdə inkarçılar, dünyada ikən öz nəfslərinə zülm etdiklərini söyləyərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.