"İnkar edənlər nəfslərində böyüklüyə qapılarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə