"Möminlər axirətə qarşılıq nəfslərini satın alırlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə