"Xəstə olarkən və ya yolçuluqda ikən tutula bilməyən orucun kəffarəsi" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə