"Sədəqəni gizli verməyi üstün tutmaq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə