"Tövbə edəni bağışlamaq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə