"Hər şeyin Allahın idarəsində olduğunu bilmək və bundan razı olmaq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə