"Allaha verilən sözü mənfəət qarşılığında dəyişdirməmək" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə