"Müşriklər aman istədikdə göstəriləcək rəftar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə