"Keçmişdə yaşamış qövmlərin yaşadıqlarından ibrət almaq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə