"İnsanların dəstə-dəstə dinə daxil olduqları zaman Allahı xatırlamaq və bağışlanma diləmək" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə