"Düşmən birliyi ilə qarşılaşıldığında Allahı xatırlamaq" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə