"Təmizlənənlərdən başqası Qurana toxuna bilməz" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə