"Qohum-əqrəbaya, yoxsula və müsafirə haqqını vermək" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə