"Münafiqlərlə sərt və çəkindirici rəftar etmək" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə