"Əlaqədə olmadısa iddət gözləməsinə ehtiyac olmaması" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə