"Həm öz günahları, həm də digər möminlərin günahları üçün bağışlanma diləyərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.