"Qiyamət günü hər şey açıq-aşkar olaraq ortaya çıxacaqdır" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.