"İnkarçılardan bəziləri vicdanları qəbul etdiyi halda haqqa tabe olmazlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.