"İnsanların dəstə-dəstə dinə daxil olduqları zaman Allahı xatırlamaq və bağışlanma diləmək" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.