Ö
Ödəniş: Dünyəvi qarşılıq. Bir işin edilməsinə və ya xərclənən bir əməyə qarşı verilməsi lazım olan haqq. Quranda qadının evlilik əsnasında almağa haqqı olduğu şey, mehir.
Örf: Bilmə, tanıma, yaxşılıq. Gözəl olaraq tanınan. İslamın təməl qanunlarına və hökmlərinə, hər baxımdan tövhidə uyğun olan rəftar. Ənənə, termin olaraq İslama uyğun olan şeydir. Çirkin ənənə olmaz, ancaq gözəl və ya çirkin adət ola bilər. Maruf.
Övrət: İnsanın nəyinsə üstünün açılmasından utandığı, həya etdiyi hər şey. Bədənin məhrəm qisimləri, insanın ayıb yeri. Görülməsi və ortaya çıxarılması günah olan yerlər.
Əsas Səhifə