E
Elm: Məlumat. Bir şeyin həqiqətini dərk etmə. Quranda Allahın peyğəmbərə və peyğəmbərin insanlara verdiyi şey. Təbiət və cəmiyyətin inkişafındakı qanunauyğunluqları və obyektiv aləmə təsiri üsullarını meydana çıxaran biliklər sistemi və bu biliklərin ayrıca sahəsi.