U
Ulul-Erham: Yaxınlar, aralarında sehr bağı olan, qorunmaları lazım olan yaxın qohumlar.
Ulul-Əmr: Əmr və səlahiyyət sahibləri. Müsəlmanlardan olan idarəçilər. Vəliyyül-Əmr. Alimlər.
Ulul-Əzm: Stabillik və səbir əhli. Üstün səbir sahibləri. Hz. Nuh, hz. İbrahim, hz. Musa, hz. İsa (ə.s) və hz. Məhəmməd (s.ə.v) üçün istifadə edilər.
Uzza: Cahil cəmiyyətdə büt adı.
Əsas Səhifə