Y
Yemin (And): Qüvvət və möhkəmlik simvolu olan sağ əldən gəlir. Bir sözü Allah adını anaraq gücləndirmək, yəni and içmək. And.
Yemin : Sağ tərəf. Sağ. Haqq. Bax. Məymənə.
Yəcüc və Məcüc: Təfsir qaynaqlarına görə hz. Nuhun oğulu Yasəfin soyundan gələn iki qəbilə adı.
Yəqin: Həqiqətə və vaqiəyə uyğun və heç bir şübhə ilə əksinə düşünülməsi mümkün olmayan qəti məlumat, inanc, elm. Hər cür şübhənin kənarında açıq-aşkar olan şey. Quranın bildirdiklərini heç şübhəsiz olaraq görməyi təmin etdiyi üçün ölüm.
Əsas Səhifə