"Allahı, etdikləri pisliklərdən xəbərsiz güman edərlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə