"Zülm edərək iman edənlərə qarşı qalib gəlməyə çalışarlar" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə