"Mənfəətlərinə və nəfslərinə uyğun gəlməyən əmrləri yerinə yetirməzlər" MÖVZUSU İLƏ ƏLAQƏLİ AYƏLƏR

Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.